Rakoczinin Anıları Müzesi

Barbaros Caddesi üzerinde eski bir Türk evi olan bina 1676-1735 yılları arasında yaşayıp,son yıllarını Tekirdağ’da geçiren Erdel Prensi ve Macar Halk Kurtuluş Kahramanı II. Rakoczi Ferenc’in anılarına dayanarak Macar Hükümetince müze olarak düzenlenmiştir. Mülkiyeti ve içindeki şahsı eşyalarıyla birlikte Macar Hükümetine ait olan müze 25 Eylül 1982 tarihinde ziyarete açılmıştır.Sergilenen eserler arasında Türk-Macar ilişkilerine ve iki ulusun halk sanatlarındaki beraberliklerini simgeleyen eserler ile Rakoczi’nin sahsı ve ailesine ait eşyalar yer almaktadır.

II.RAKOCZİ FERENC

Bugünkü Slovakya’da bulunan Kassa(Kösice) İli’ne bağlı Borsi Kasabasın’da doğdu.1689 yılında Osmanlı Devletinin II.Viyana Kuşatması’ndan güneye Belgrad’a kadar çekilmesi ile birlikte Osmanlı’nın terk ettiği Macaristan’ı , Avusturya işgal eder. Macarlar bu işgal üzerine ayaklanırlar ve 1703 yılına kadar aralıklarla devam eden bu savaşta II. Rakoczi Ferenc lider seçilir.Fransa, Rusya ve Polonya kendisine destek vaadinde bulundularsa da , gerektiği kadar yardımda bulunmayınca zaten zayıf olan Macar ordusu iyice zayıflar. Rakoczi’nin yurtdışında olmasını fırsat bilen diğer Macar beyleri, Avusturya hakimiyetini kabul ederek barış imzalarlar ve Rakoczi vatan haini ilan edilir.Bir müddet Polonya’da yaşayan Rakoczi, Fransa’ya sığınır. 1717’de Osmanlı Devleti yardım ve destek vaadiyle kendisini Türkiye’ye davet eder.Rakoczi bu daveti kabul edip, Osmanlı Devleti’nin gönderdiği bir gemiyle 1717 yılında Türkiye’ye gelir.Gelibolu’ya ulaşan Macar mülteciler önce Edirne’ye 2 yıl sonra İstanbul’a 1720 yılında Tekirdağa yerleştirilir.1758 yılına kadar Osmanlı Devleti’nin kendilerine sağladığı imkanlarla hayatlarını sürdürdüler. Burada öldüler ve buraya gömüldğler.Mezarları ve onlardan kalan eşyalar 1880’li yıllarda önce İstanbul’a 1906’da da Macaristan’a götürüldü.1914 yılında doğduğu yer olan ve o gün için hala Macar şehri olan I. Dünya Savaşı’ndan sonra Slovakya’da kalan Kassa’ya (Kössice) götürüldü.Burada Tekirdağ’da yaşadığı binanın aynısı inşa edilip, Türkiye’den götürülen eşyaları sergilendi. Bugün Tekirdağ’da Rakoczi’nin anıları müzesi olarak hizmet veren bina, 3 katlı ve Osmanlı sivil mimarisinin tipik örneklerinden 1 tanesidir. Bina 1931 yılında imzalanan ekonomik ve kültürel anlaşma çerçevesinde,Macar Kültür Bakanlığı tarafından satın alınmıştır.Macar Hükümeti yapıyı yıkıp aslına uygun olarak yeniden inşa ettirmiştir.

Reklam Alanı